+ اطلاعات شبکه جدید ، شبکه Youth ( شبکه جوان )
شبکه Youth ) شبکه جوان ) تا کمتر از یکماه دیگر ( حداکثر تا ۱۲ بهمن ۹۵ ( در یکی از دو فرکانس ۱۲۱۱۱ یا ۱۱۸۸۱ و بصورت Sd افتتاح خواهد شد در صورتیکه در فرکانس ۱۲۱۱۱ به ایر رود بدلیل اینکه dvb این فرکانس s2 است تنها با رسیورهای HD قابل دریافت خواهد بود


چهارشنبه 15 دی 1395

عنوان آخرین یادداشتها